Bj 991A

Inre beskrivning: Kista under hög, ingen uppgift om grop, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 991A Grav
Datering 954 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 70336_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37480_U