Bj 123A

Inre beskrivning: Keramikkärl deponerat nära högens norra rand, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 123A Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 123A
Zon 1E
Referensnummer 70258_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36950_U