Bj 804B

Inre beskrivning: Brandlager, diameter 0,45, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 804B Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 804B
Zon 1C
Referensnummer 70312_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37294_U