Skelettgrav

Arkeologisk kontext 4 Skelettgrav
Referensnummer 9143_U
Huvudpost 111844_U
Relaterade föremål 107019_HST Spänne, 159072_HST Ben, 455365_HST Kniv, 969893_HST Textil, 969894_HST Textil, 1166525_HST Organiskt material, 1166526_HST Organiskt material