Bj 1022A

Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1022A Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1022A
Zon 1A
Referensnummer 70293_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37065_U