Bj 24A

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 24A Brandgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 70182_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36854_U