Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 2.5) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bj 58A

Inre beskrivning: Kistgrav med 24 kistspikar, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 58A Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 58A
Zon 1B
Referensnummer 70203_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 36885_U