Bj 894B

Inre beskrivning: Kammare, 2,5 × 1,7 meter, Djup 1,5 meter, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 894B Grav
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 70316_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 37367_U