Förvärv

Förvärv: 22597

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1940
Förvärvsnummer
22597
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning