Förvärv

Förvärv: 22597

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 1940
Förvärvsnummer 22597
Fältundersökning Land: Sverige