Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Land: Sverige
Fyndtyp
Obekant, Nyare tid
Relaterat förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Referensnummer
123791_U