Förvärv

Förvärv: 16174

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1918
Förvärvsnummer
16174
Omnämns i katalog
Relaterade föremål
Fältundersökning