Upphov: Olsson, Jonathan, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
1917
Undersökare
Fyndtyp
Boplatsfynd, Medeltid
Relaterat förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Delar
Referensnummer
114063_U