Förvärv

Förvärv: 35000

Up, Adelsö sn, Birka. Björn Ambrosianis Birka-undersökningar 1990-1995.

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2011
Förvärvsnummer 35000
Förvärvsmetod KML
Litteratur Rapportsammanställning - Up, Adelsö sn, Birka, Svarta jorden, 1990-1995
Relaterade förvärv 104436 (Samma accessionsärende)
Diarienummer
  • 602-625-2011 (Historiska museet)
  • 321-4893-2009 (Riksantikvarieämbetet)
  • 413-4080-1997 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Björkö, Svarta jorden, Fornlämning: L2017:1568, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige