Förvärv

Förvärv: 35000

Up, Adelsö sn, Birka. Björn Ambrosianis Birka-undersökningar 1990-1995.

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2011
Förvärvsnummer
35000
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Rapportsammanställning - Up, Adelsö sn, Birka, Svarta jorden, 1990-1995
Relaterade förvärv
104436 (Samma accessionsärende)
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-625-2011 (Historiska museet)
  • 321-4893-2009 (Riksantikvarieämbetet)
  • 413-4080-1997 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning