Upphov: Olsson, Jonathan, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats: Birka

Plats
Undersökningsår
1990 – 1995
Undersökare
Fyndtyp
Boplatsfynd, Järnålder
Typ av undersökning
Övrig undersökning
Relaterat förvärvsnummer
Delar
Referensnummer
138652_U