Förvärv

Förvärv: 37196

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2022-01-28
Förvärvsnummer
37196
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Prospektering kring Sättunahögen i Kaga sn, 9-10 april 2007 (Rundkvist, Martin)
Relaterade förvärv
104817 (Samma accessionsärende)
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 342-2022-406 (Riksantikvarieämbetet)
  • 311-98-2022 (Statens historiska museer)
Fältundersökning