Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
2007
Undersökare
Fyndtyp
  • Gravfynd, Folkvandringstid
  • Gravfynd, Vendeltid
Typ av undersökning
Övrig undersökning
Relaterat förvärvsnummer
Referensnummer
145550_U