Förvärv

Förvärv: 14052

1910 inlemmades ett antal föremål funna i Svarta jorden, Björkö, Adelsö sn. Up. i SHM:s samlingar. Uppgifter om upphittare och eventuell köpesumma saknas. Bland dessa föremål fanns 1 fingerring, 1 pincett, 1 bennål, 2 spännenålar i järn, 1 järnkniv, samt keramikskärvor och pärlor av olika art. Ny Björn Gustafsson 06-07-17

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
1910
Förvärvsnummer
14052
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
Obekant
Relaterade föremål
Fältundersökning