Upphov: Historiska museet, Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats: Birka

Plats
Fyndtyp
Boplatsfynd, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Referensnummer
108875_U