Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
1996
Fyndtyp
  • Boplatsfynd, Järnålder
  • Boplatsfynd, Medeltid
Relaterat förvärvsnummer
Referensnummer
138324_U