Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
1980
Undersökare
Fyndtyp
  • Gravfynd, Bronsålder
  • Gravfynd, Järnålder
Typ av undersökning
Slutundersökning
Relaterat förvärvsnummer
Delar
Referensnummer
138738_U