Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Fyndtyp
  • Boplatsfynd, Nyare tid
  • Boplatsfynd, Medeltid
Typ av undersökning
Slutundersökning
Relaterat förvärvsnummer
Delar
Referensnummer
139179_U