Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
1984 – 1987
Undersökare
Fyndtyp
Boplatsfynd, Medeltid
Typ av undersökning
  • Slutundersökning
  • Övrig undersökning
Relaterat förvärvsnummer
Delar
Referensnummer
137655_U