Foto: Olsson, Jonathan, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Norr om Borg

Plats: Birka

Plats Plats: Björkö, Norr om Borg, Fornlämning: Adelsö 35:1, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Undersökningsår 1871 – 1895
Undersökare Stolpe, Hjalmar, Stolpe, Hjalmar
Fyndtyp Gravfynd, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer 34000, 100801, 101752
Delar 463 Kistgrav , 464 Kistgrav , 465 Kistgrav , 466 Kistgrav , 467 Grav , 468 Kistgrav , 469 Brandgrav , 470 Kistgrav , 471 Kistgrav , 472 Kistgrav , 473 Kistgrav , 474 Kistgrav , 475 Kistgrav , 476 Kistgrav , 477 Kistgrav , 478 Kistgrav , 479 Skelettgrav , 480 Kistgrav , 481 Skelettgrav , 482 Brandgrav , 483 Kistgrav , 484 Brandgrav , 485 Skelettgrav , 486 Skelettgrav , 487 Brandgrav , 488 Kistgrav , 489A Kistgrav , 489B Brandgrav , 490 Skelettgrav , 491 Kistgrav , 492 Skelettgrav , 493 Kistgrav , 494 Brandgrav , 495 Kammargrav , 496 Kammargrav , 500 Skelettgrav , 501 Skelettgrav , 502 Skelettgrav , 503 Skelettgrav , 504 Skelettgrav , 505 Skelettgrav , 506 Skelettgrav , 507 Kammargrav , 508 Kistgrav , 509 Skelettgrav , 510 Kammargrav , 511 Kistgrav , 512 Skelettgrav , 513 Skelettgrav , 514 Kammargrav , 515 Kistgrav , 516 Kammargrav , 517 Kistgrav , 518 Skelettgrav , 519 Skelettgrav , 520 Kammargrav , 521 Kistgrav , 522 Skelettgrav , 523 Kammargrav , 524 Kammargrav , 526 Kistgrav , 527 Kistgrav , 528 Kammargrav , 529 Skelettgrav , 530 Kistgrav , 531 Kistgrav , 532 Kammargrav , 533 Skelettgrav , 534 Kistgrav , 535 Skelettgrav , 536 Kammargrav , 537 Skelettgrav , 538 Kistgrav , 539 Skelettgrav , 540 Skelettgrav , 541 Skelettgrav , 542 Kammargrav , 543 Kammargrav , 544 Kammargrav , 546 Skelettgrav , 547 Kammargrav , 548 Kammargrav , 549 Kistgrav , 550 Kistgrav , 551 Kistgrav , 552 Kistgrav , 553 Kistgrav , 554 Skelettgrav , 555 Skelettgrav , 556 Skelettgrav , 557 Kammargrav , 558 Kammargrav , 559 Skelettgrav , 560A Kammargrav , 561 Kammargrav , 562 Kammargrav , 563 Kammargrav , 564 Kistgrav , 565 Kistgrav , 566 Kistgrav , 567 Skelettgrav , 568 Kistgrav , 569 Kistgrav , 569C Grav , 570 Skelettgrav , 571 Kistgrav , 573 Kammargrav , 574 Kammargrav , 576 Skelettgrav , 577 Kistgrav , 578 Grav , 579 Skelettgrav , 580 Grav , 581 Kammargrav , 582 Skelettgrav , 583 Kistgrav , 584 Kistgrav , 585 Kammargrav , 586 Kistgrav , 587 Kistgrav , 588 Kistgrav , 589 Kistgrav , 590 Kammargrav , 591 Kistgrav , 592 Skelettgrav , 593 Skelettgrav , 594 Kammargrav , 595 Kistgrav , 597 Skelettgrav , 598 Brandgrav , 599 Skelettgrav , 600 Kistgrav , 601 Skelettgrav , 602 Skelettgrav , 603 Skelettgrav , 604 Skelettgrav , 605A Kistgrav , 605B Kammargrav , 606 Skelettgrav , 607 Kammargrav , 608 Skelettgrav , 609 Skelettgrav , 612 Kistgrav , 613 Kistgrav , 614 Skelettgrav , 615 Kistgrav , 616 Kistgrav , 617 Skelettgrav , 618 Skelettgrav , 619 Kistgrav , 620 Kistgrav , 621 Kistgrav , 622 Kammargrav , 623 Kistgrav , 624 Kammargrav , 625 Kistgrav , 627 Skelettgrav , 628 Kammargrav , 629 Skelettgrav , 630 Kistgrav , 631 Skelettgrav , 632 Kammargrav , 633 Kistgrav , 634 Skelettgrav , 635 Skelettgrav , 636 Skelettgrav , 637 Kistgrav , 638 Kistgrav , 639 Kammargrav , 641 Kistgrav , 642 Kistgrav , 643 Kammargrav , 644 Kammargrav , 645 Skelettgrav , 645B Skelettgrav , 646 Skelettgrav , 647 Skelettgrav , 649 Kammargrav , 650 Brandgrav , 651 Kistgrav , 652 Kistgrav , 653 Skelettgrav , 654 Kistgrav , 655 Kistgrav , 656 Kistgrav , 657 Skelettgrav , 659 Skelettgrav , 660 Kammargrav , 661 Kistgrav , 560B Skelettgrav , 512A Skelettgrav
Referensnummer 137417_U