Fältinsamling - Undersökning

Norr om Borg

Plats: Birka

Plats Plats: Björkö, Norr om Borg, Fornlämning: L2017:1478, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Undersökningsår 1871 – 1895
Undersökare Stolpe, Hjalmar, Stolpe, Hjalmar
Fyndtyp Gravfynd, Järnålder
Delar 463 Obekant yttre gravskick , 464 Hög , 465 Obekant yttre gravskick , 466 Obekant yttre gravskick , 467 Hög , 468 Obekant yttre gravskick , 469 Brandgrav , 470 Obekant yttre gravskick , 471 Obekant yttre gravskick , 472 Obekant yttre gravskick , 473 Obekant yttre gravskick , 474 Obekant yttre gravskick , 475 Obekant yttre gravskick , 476 Obekant yttre gravskick , 477 Obekant yttre gravskick , 478 Obekant yttre gravskick , 479 Flatmarksgrav , 480 Obekant yttre gravskick , 481 Flatmarksgrav , 482 Brandgrav , 483 Flatmarksgrav , 484 Brandgrav , 485 Flatmarksgrav , 486 Flatmarksgrav , 487 Brandgrav , 488 Obekant yttre gravskick , 489A Obekant yttre gravskick , 489B Brandgrav , 490 Obekant yttre gravskick , 491 Obekant yttre gravskick , 492 Obekant yttre gravskick , 493 Obekant yttre gravskick , 494 Brandgrav , 495 Flatmarksgrav , 496 Flatmarksgrav , 500 Flatmarksgrav , 501 Flatmarksgrav , 502 Flatmarksgrav , 503 Hög , 504 Flatmarksgrav , 505 Hög , 506 Obekant yttre gravskick , 507 Obekant yttre gravskick , 508 Obekant yttre gravskick , 509 Obekant yttre gravskick , 510 Obekant yttre gravskick , 511 Obekant yttre gravskick , 512 Obekant yttre gravskick , 513 Obekant yttre gravskick , 514 Obekant yttre gravskick , 515 Flatmarksgrav , 516 Obekant yttre gravskick , 517 Hög , 518 Hög , 519 Hög , 520 Stensättning , 521 Obekant yttre gravskick , 522 Hög , 523 Hög , 524 Obekant yttre gravskick , 526 Obekant yttre gravskick , 527 Obekant yttre gravskick , 528 Obekant yttre gravskick , 529 Obekant yttre gravskick , 530 Obekant yttre gravskick , 531 Obekant yttre gravskick , 532 Obekant yttre gravskick , 533 Flatmarksgrav , 534 Obekant yttre gravskick , 535 Obekant yttre gravskick , 536 Obekant yttre gravskick , 537 Obekant yttre gravskick , 538 Obekant yttre gravskick , 539 Obekant yttre gravskick , 540 Obekant yttre gravskick , 541 Obekant yttre gravskick , 542 Obekant yttre gravskick , 543 Obekant yttre gravskick , 544 Obekant yttre gravskick , 546 Obekant yttre gravskick , 547 Obekant yttre gravskick , 548 Obekant yttre gravskick , 549 Obekant yttre gravskick , 550 Obekant yttre gravskick , 551 Obekant yttre gravskick , 552 Obekant yttre gravskick , 553 Markerad grav , 554 Obekant yttre gravskick , 555 Obekant yttre gravskick , 556 Obekant yttre gravskick , 557 Obekant yttre gravskick , 558 Markerad grav , 559 Flatmarksgrav , 560A Flatmarksgrav , 561 Obekant yttre gravskick , 562 Obekant yttre gravskick , 563 Obekant yttre gravskick , 564 Obekant yttre gravskick , 565 Obekant yttre gravskick , 566 Obekant yttre gravskick , 567 Obekant yttre gravskick , 568 Obekant yttre gravskick , 569 Obekant yttre gravskick , 569C Obekant yttre gravskick , 570 Obekant yttre gravskick , 571 Obekant yttre gravskick , 573 Obekant yttre gravskick , 574 Obekant yttre gravskick , 576 Obekant yttre gravskick , 577 Obekant yttre gravskick , 578 Obekant yttre gravskick , 579 Obekant yttre gravskick , 580 Obekant yttre gravskick , 581 Flatmarksgrav , 582 Obekant yttre gravskick , 583 Markerad grav , 584 Obekant yttre gravskick , 585 Obekant yttre gravskick , 586 Obekant yttre gravskick , 587 Obekant yttre gravskick , 588 Obekant yttre gravskick , 589 Obekant yttre gravskick , 590 Obekant yttre gravskick , 591 Obekant yttre gravskick , 592 Obekant yttre gravskick , 593 Obekant yttre gravskick , 594 Obekant yttre gravskick , 595 Markerad grav , 597 Obekant yttre gravskick , 598 Brandgrav , 599 Obekant yttre gravskick , 600 Obekant yttre gravskick , 601 Obekant yttre gravskick , 602 Obekant yttre gravskick , 603 Obekant yttre gravskick , 604 Obekant yttre gravskick , 605A Obekant yttre gravskick , 605B Obekant yttre gravskick , 606 Obekant yttre gravskick , 607 Flatmarksgrav , 608 Obekant yttre gravskick , 609 Obekant yttre gravskick , 612 Obekant yttre gravskick , 613 Obekant yttre gravskick , 614 Obekant yttre gravskick , 615 Obekant yttre gravskick , 616 Obekant yttre gravskick , 617 Obekant yttre gravskick , 618 Obekant yttre gravskick , 619 Obekant yttre gravskick , 620 Obekant yttre gravskick , 621 Obekant yttre gravskick , 622 Obekant yttre gravskick , 623 Markerad grav , 624 Obekant yttre gravskick , 625 Markerad grav , 627 Obekant yttre gravskick , 628 Obekant yttre gravskick , 629 Obekant yttre gravskick , 630 Obekant yttre gravskick , 631 Obekant yttre gravskick , 632 Obekant yttre gravskick , 633 Obekant yttre gravskick , 634 Obekant yttre gravskick , 635 Obekant yttre gravskick , 636 Obekant yttre gravskick , 637 Obekant yttre gravskick , 638 Obekant yttre gravskick , 639 Obekant yttre gravskick , 641 Obekant yttre gravskick , 642 Obekant yttre gravskick , 643 Obekant yttre gravskick , 644 Obekant yttre gravskick , 645 Obekant yttre gravskick , 645B Obekant yttre gravskick , 646 Obekant yttre gravskick , 647 Obekant yttre gravskick , 649 Stensättning , 650 Brandgrav , 651 Obekant yttre gravskick , 652 Obekant yttre gravskick , 653 Obekant yttre gravskick , 654 Obekant yttre gravskick , 655 Obekant yttre gravskick , 656 Obekant yttre gravskick , 657 Flatmarksgrav , 659 Obekant yttre gravskick , 660 Obekant yttre gravskick , 661 Obekant yttre gravskick , 560B Grav , 512A Grav
Referensnummer 137417_U