Förvärv

Förvärv: 34000

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2000
Förvärvsnummer
34000
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
  • Birka I. Die gräber. Text (Arbman, Holger)
  • Birka I. Die gräber. Tafeln (Arbman, Holger)
  • Birka III. Die Textilfunde. (Geijer, Agnes)
  • Birka I. Hjalmar Stolpes grafundersökningar (Hallström, Gustaf)
Relaterade förvärv
  • 100801 (Samma accessionsärende)
  • 101752 (Samma accessionsärende)
Relaterade föremål
Diarienummer
613-194-2000 (Historiska museet)
Fältundersökning