Foto: Olsson, Jonathan, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Hemlanden

Plats: Birka

Plats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Undersökningsår 1871 – 1895
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Fyndtyp Gravfynd, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer 34000, 100801, 101752
Delar 1 Brandgrav , 2 Brandgrav , 3 Brandgrav , 4 Brandgrav , 5 Brandgrav , 6 Brandgrav , 7 Brandgrav , 8 Brandgrav , 9 Brandgrav , 10 Grav , 11 Brandgrav , 12 Brandgrav , 13 Brandgrav , 14 Grav , 15 Brandgrav , 17 Brandgrav , 18 Brandgrav , 19 Brandgrav , 20 Brandgrav , 22 Brandgrav , 23 Brandgrav , 24 Grav , 25 Brandgrav , 26 Brandgrav , 28 Brandgrav , 29 Brandgrav , 30 Brandgrav , 31 Brandgrav , 32 Brandgrav , 33 Brandgrav , 35 Brandgrav , 36 Brandgrav , 37 Brandgrav , 38 Brandgrav , 39 Brandgrav , 40 Brandgrav , 41 Brandgrav , 42 Brandgrav , 43 Brandgrav , 44 Grav , 45 Grav , 46 Brandgrav , 47 Brandgrav , 48 Brandgrav , 49 Grav , 50 Skelettgrav , 51 Brandgrav , 52 Brandgrav , 54 Brandgrav , 55 Brandgrav , 56 Skelettgrav , 57 Brandgrav , 58 Kistgrav , 59 Brandgrav , 60 Grav , 61 Brandgrav , 62 Brandgrav , 63 Brandgrav , 64 Brandgrav , 65 Brandgrav , 66 Brandgrav , 67 Kistgrav , 68 Skelettgrav , 69 Brandgrav , 70 Brandgrav , 71 Brandgrav , 72 Skelettgrav , 73 Grav , 74 Brandgrav , 75 Brandgrav , 76 Brandgrav , 77 Grav , 78 Brandgrav , 79 Grav , 80 Grav , 81 Grav , 82 Grav , 83 Grav , 84 Brandgrav , 85 Brandgrav , 86 Grav , 87 Brandgrav , 88 Brandgrav , 89 Grav , 90 Brandgrav , 91 Grav , 92 Kistgrav , 93 Brandgrav , 94 Grav , 95 Brandgrav , 96 Brandgrav , 97 Grav , 98 Grav , 99 Brandgrav , 100 Brandgrav , 101 Brandgrav , 102 Brandgrav , 103 Brandgrav , 104 Brandgrav , 105 Grav , 106 Brandgrav , 107 Brandgrav , 108 Brandgrav , 109 Brandgrav , 110 Grav , 111 Brandgrav , 112 Brandgrav , 113 Brandgrav , 114 Grav , 115 Brandgrav , 116 Kistgrav , 117 Brandgrav , 118 Brandgrav , 119 Brandgrav , 120 Brandgrav , 121 Brandgrav , 122 Brandgrav , 123 Brandgrav , 124 Brandgrav , 125 Brandgrav , 126 Brandgrav , 127 Brandgrav , 128 Brandgrav , 129 Brandgrav , 130 Brandgrav , 131 Brandgrav , 132 Brandgrav , 134 Brandgrav , 135 Brandgrav , 136 Brandgrav , 137 Brandgrav , 138 Grav , 141 Brandgrav , 142 Brandgrav , 143 Brandgrav , 144 Brandgrav , 145 Brandgrav , 147 Obekant , 148 Brandgrav , 149 Brandgrav , 150 Brandgrav , 151 Brandgrav , 152 Brandgrav , 153 Brandgrav , 154 Brandgrav , 155 Brandgrav , 157 Grav , 158 Grav , 159 Brandgrav , 160 Brandgrav , 161 Brandgrav , 162 Grav , 163 Brandgrav , 164 Brandgrav , 165 Brandgrav , 166 Brandgrav , 167 Brandgrav , 168 Brandgrav , 169 Brandgrav , 170 Brandgrav , 171 Brandgrav , 172 Brandgrav , 173 Brandgrav , 174 Brandgrav , 175 Brandgrav , 176 Kistgrav , 177 Brandgrav , 178 Brandgrav , 179 Brandgrav , 180 Brandgrav , 181 Brandgrav , 182 Brandgrav , 183 Skelettgrav , 184 Brandgrav , 186 Brandgrav , 187 Brandgrav , 188 Brandgrav , 189 Brandgrav , 191 Brandgrav , 192 Brandgrav , 193 Brandgrav , 194 Brandgrav , 195 Grav , 196 Brandgrav , 197 Brandgrav , 198 Brandgrav , 199 Brandgrav , 200 Brandgrav , 201 Brandgrav , 203 Brandgrav , 205 Brandgrav , 207 Brandgrav , 208 Brandgrav , 209 Brandgrav , 210 Brandgrav , 211 Brandgrav , 212 Brandgrav , 213 Brandgrav , 214 Brandgrav , 215 Brandgrav , 216 Brandgrav , 217 Brandgrav , 218 Brandgrav , 220 Brandgrav , 221 Brandgrav , 222 Brandgrav , 223 Brandgrav , 226 Brandgrav , 227 Brandgrav , 228 Brandgrav , 229 Brandgrav , 1000 Brandgrav , 1001 Brandgrav , 1002 Brandgrav , 1003 Grav , 1004 Kistgrav , 1005 Brandgrav , 1006 Brandgrav , 1007 Kistgrav , 1008 Skelettgrav , 1009 Brandgrav , 1010 Brandgrav , 1011 Kammargrav , 1012 Kistgrav , 1013 Kistgrav , 1014 Kistgrav , 1015 Brandgrav , 1016 Brandgrav , 1017 Brandgrav , 1018 Kistgrav , 1020 Brandgrav , 1021 Grav , 1022 Grav , 1023 Skelettgrav , 1024 Grav , 1025 Skelettgrav , 1026 Brandgrav , 1027 Brandgrav , 1028 Brandgrav , 1030 Skelettgrav , 1031 Kammargrav , 1032 Kistgrav , 1033 Skelettgrav , 1034 Skelettgrav , 1035 Brandgrav , 1036 Kistgrav , 1037 Brandgrav , 1038 Brandgrav , 1040 Brandgrav , 1041 Brandgrav , 1042 Brandgrav , 1043 Skelettgrav , 1044 Skelettgrav , 1045 Brandgrav , 1046 Brandgrav , 1047 Brandgrav , 1048 Brandgrav , 1049 Skelettgrav , 1050 Brandgrav , 1051 Brandgrav , 1052 Brandgrav , 1054 Skelettgrav , 1055 Brandgrav , 1057 Skelettgrav , 1058 Brandgrav , 1059 Brandgrav , 1060 Grav , 1061 Brandgrav , 1062 Kistgrav , 1063 Skelettgrav , 1064 Brandgrav , 1065 Brandgrav , 1067 Kistgrav , 1068 Skelettgrav , 1069 Skelettgrav , 1070 Brandgrav , 1071 Skelettgrav , 1072 Skelettgrav , 1073 Skelettgrav , 1074 Kammargrav , 1075 Brandgrav , 1076 Kammargrav , 1077 Skelettgrav , 1078 Skelettgrav , 1079 Skelettgrav , 1080 Brandgrav , 1081 Kammargrav , 1082 Skelettgrav , 1083 Kammargrav , 1084 Skelettgrav , 1085 Skelettgrav , 1086 Skelettgrav , 1087 Skelettgrav , 1088 Skelettgrav , 1089 Skelettgrav , 1090 Skelettgrav , 1091 Skelettgrav , 1092 Skelettgrav , 1093 Skelettgrav , 1094 Skelettgrav , 1095 Skelettgrav , 1096 Kammargrav , 1097 Skelettgrav , 1098 Skelettgrav , 1099 Brandgrav , 1100 Brandgrav , 1101 Obekant , 1102 Brandgrav , 1103 Brandgrav , 1104 Brandgrav , 1106 Brandgrav , 1107 Brandgrav , 1108 Skelettgrav , 1109 Skelettgrav , 1125A Kistgrav , 1125B Kammargrav , 1126 Brandgrav , 1127 Skelettgrav , 1128 Brandgrav , 1129 Kistgrav , 1130 Skelettgrav , 1131 Kistgrav , 1132 Kistgrav , 1133 Kistgrav , 1134 Skelettgrav , 1135 Skelettgrav , 1136 Kistgrav , 1137 Grav , 1138 Brandgrav , 1139 Brandgrav , 1140 Brandgrav , 1141 Brandgrav , 1142 Grav , 1143 Brandgrav , 1144 Grav , 1145 Skelettgrav , 1146 Kistgrav , 1147A Brandgrav , 1148 Grav , 1149 Kistgrav , 1150 Brandgrav , 1151 Kammargrav , 1152 Skelettgrav , 1153 Brandgrav , 1154 Grav , 1155 Grav , 1156 Obekant , 1157 Grav , 1158 Brandgrav , 1159 Skelettgrav , 1160 Skelettgrav , 1161 Kistgrav , 1162 Skelettgrav , 133 Obekant , 139 Brandgrav , 140 Obekant , 16 Brandgrav , 185 Obekant , 190 Brandgrav , 202 Obekant , 204 Obekant , 206 Obekant , 21 Brandgrav , 219 Obekant , 224 Obekant , 225 Brandgrav , 27 Brandgrav , 34 Obekant , 53 Brandgrav , 700 Brandgrav , 701 Brandgrav , 702 Brandgrav , 703 Brandgrav , 704 Skelettgrav , 706 Skelettgrav , 707 Kammargrav , 708 Kammargrav , 709 Skelettgrav , 710 Kammargrav , 711 Grav , 713 Kammargrav , 714 Brandgrav , 715 Kistgrav , 716 Skelettgrav , 717 Kistgrav , 718 Kistgrav , 719 Brandgrav , 720 Brandgrav , 721 Kistgrav , 722 Brandgrav , 723 Brandgrav , 724 Kistgrav , 725 Skelettgrav , 727 Kammargrav , 728 Skelettgrav , 731 Kammargrav , 732 Brandgrav , 733 Kistgrav , 734 Skelettgrav , 735 Kammargrav , 736 Kammargrav , 737 Grav , 738 Kistgrav , 739 Kammargrav , 740 Brandgrav , 741 Brandgrav , 742 Brandgrav , 743 Brandgrav , 744 Brandgrav , 745 Brandgrav , 746 Kistgrav , 748 Brandgrav , 749 Brandgrav , 750 Kammargrav , 751 Brandgrav , 752A Brandgrav , 752B Kammargrav , 753 Brandgrav , 754 Brandgrav , 755 Brandgrav , 756 Kistgrav , 757 Skelettgrav , 758 Kistgrav , 759 Kistgrav , 760 Brandgrav , 761 Kistgrav , 763 Brandgrav , 764 Brandgrav , 765 Skelettgrav , 766 Kistgrav , 767 Kistgrav , 768 Brandgrav , 769 Brandgrav , 770 Kistgrav , 771 Kistgrav , 772 Brandgrav , 774 Kistgrav , 775 Brandgrav , 776 Brandgrav , 777 Kistgrav , 778 Brandgrav , 779 Brandgrav , 780 Brandgrav , 781 Brandgrav , 782 Kistgrav , 783 Brandgrav , 784 Brandgrav , 786 Brandgrav , 787 Brandgrav , 788 Brandgrav , 790 Brandgrav , 791 Kammargrav , 792 Brandgrav , 793 Kistgrav , 794 Kistgrav , 795 Brandgrav , 797 Skelettgrav , 798 Kammargrav , 800 Skelettgrav , 801 Kammargrav , 803 Brandgrav , 804 Grav , 806 Brandgrav , 807 Kistgrav , 808 Kistgrav , 809 Brandgrav , 811 Brandgrav , 814 Brandgrav , 817 Brandgrav , 818 Brandgrav , 819 Kistgrav , 820 Brandgrav , 821 Brandgrav , 822 Skelettgrav , 823 Kammargrav , 824A Skelettgrav , 824B Skelettgrav , 825 Kammargrav , 828 Kistgrav , 829 Brandgrav , 830 Kammargrav , 831 Kistgrav , 832 Kammargrav , 833 Kistgrav , 834 Kammargrav , 835 Skelettgrav , 836 Kistgrav , 837 Kistgrav , 838 Kammargrav , 839 Kistgrav , 840 Kistgrav , 841 Kistgrav , 842 Kammargrav , 844 Kistgrav , 845 Kammargrav , 846 Kistgrav , 847 Kistgrav , 848 Kistgrav , 849 Kammargrav , 850 Kammargrav , 852 Skelettgrav , 854 Kammargrav , 855 Kammargrav , 856 Kammargrav , 857 Kistgrav , 858 Skelettgrav , 859 Brandgrav , 860 Grav , 861 Kammargrav , 865 Skelettgrav , 866 Brandgrav , 867 Brandgrav , 869 Brandgrav , 871 Skelettgrav , 872 Kammargrav , 873 Kistgrav , 874 Kistgrav , 875 Brandgrav , 876 Skelettgrav , 877 Kistgrav , 878 Brandgrav , 880 Kistgrav , 881 Brandgrav , 882 Kistgrav , 883 Skelettgrav , 884 Skelettgrav , 885 Skelettgrav , 886 Kammargrav , 887 Skelettgrav , 888 Kistgrav , 889 Brandgrav , 890 Kistgrav , 892 Brandgrav , 893 Skelettgrav , 894 Grav , 895 Skelettgrav , 896 Kistgrav , 897 Kistgrav , 898 Skelettgrav , 899 Brandgrav , 901 Kammargrav , 902 Brandgrav , 903 Kistgrav , 904 Kistgrav , 905 Kistgrav , 906 Brandgrav , 907 Brandgrav , 908 Brandgrav , 909 Kistgrav , 910 Brandgrav , 911 Brandgrav , 912 Brandgrav , 913 Brandgrav , 914 Brandgrav , 915 Brandgrav , 916 Brandgrav , 917 Brandgrav , 918 Kistgrav , 919 Kistgrav , 920 Kistgrav , 921 Kistgrav , 922 Brandgrav , 923 Brandgrav , 924 Brandgrav , 925 Brandgrav , 926 Brandgrav , 927 Brandgrav , 928 Brandgrav , 929 Brandgrav , 930 Brandgrav , 931 Brandgrav , 932 Kistgrav , 933 Kistgrav , 934 Brandgrav , 935 Brandgrav , 936 Brandgrav , 937 Brandgrav , 938 Brandgrav , 939 Brandgrav , 940 Obekant , 941 Skelettgrav , 942 Kammargrav , 943 Kammargrav , 944 Kammargrav , 945 Kistgrav , 946 Kammargrav , 947 Skelettgrav , 948 Kistgrav , 949 Kammargrav , 950 Kammargrav , 951 Skelettgrav , 952 Kammargrav , 953 Skelettgrav , 954 Kammargrav , 955 Kammargrav , 956 Kammargrav , 957 Kammargrav , 958 Kammargrav , 959 Skelettgrav , 960 Skelettgrav , 961 Kistgrav , 962 Skelettgrav , 963 Kammargrav , 964 Kammargrav , 965 Kammargrav , 966 Kammargrav , 967 Kammargrav , 968 Kammargrav , 969 Kistgrav , 970 Kistgrav , 971 Kistgrav , 972 Skelettgrav , 973 Kammargrav , 974 Kammargrav , 975 Kammargrav , 976 Kistgrav , 977 Kammargrav , 978 Kistgrav , 979 Skelettgrav , 980 Kistgrav , 982 Skelettgrav , 983 Kammargrav , 984 Skelettgrav , 985 Kammargrav , 986 Kammargrav , 987 Skelettgrav , 988 Kistgrav , 990 Kistgrav , 992 Brandgrav , 993 Kistgrav , 994 Skelettgrav , 995 Brandgrav , 996 Brandgrav , 997 Brandgrav , 998 Brandgrav , 999 Brandgrav , 1105 Skelettgrav , 1066 Skelettgrav , 826 Brandgrav , 1053 Grav , 146 Grav , 900 Grav , 773 Grav , 712 Grav , 843 Grav , 981 Grav , 989 Grav , 991 Grav , 879 Stadsvallen
Referensnummer 137416_U