Fältinsamling - Undersökning

Hemlanden

Plats: Birka

Plats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Undersökningsår 1871 – 1895
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Fyndtyp Gravfynd, Järnålder
Delar 1 Brandgrav , 2 Brandgrav , 3 Brandgrav , 4 Brandgrav , 5 Brandgrav , 6 Brandgrav , 7 Brandgrav , 8 Brandgrav , 9 Brandgrav , 10 Hög , 11 Brandgrav , 12 Brandgrav , 13 Brandgrav , 14 Hög , 15 Brandgrav , 17 Brandgrav , 18 Brandgrav , 19 Brandgrav , 20 Brandgrav , 22 Brandgrav , 23 Brandgrav , 24 Hög , 25 Brandgrav , 26 Brandgrav , 28 Brandgrav , 29 Brandgrav , 30 Brandgrav , 31 Brandgrav , 32 Brandgrav , 33 Brandgrav , 35 Brandgrav , 36 Brandgrav , 37 Brandgrav , 38 Brandgrav , 39 Brandgrav , 40 Brandgrav , 41 Brandgrav , 42 Brandgrav , 43 Brandgrav , 44 Hög , 45 Hög , 46 Brandgrav , 47 Brandgrav , 48 Brandgrav , 49 Hög , 50 Hög , 51 Brandgrav , 52 Brandgrav , 54 Brandgrav , 55 Brandgrav , 56 Hög , 57 Brandgrav , 58 Hög , 59 Brandgrav , 60 Hög , 61 Brandgrav , 62 Brandgrav , 63 Brandgrav , 64 Brandgrav , 65 Brandgrav , 66 Brandgrav , 67 Hög , 68 Hög , 69 Brandgrav , 70 Brandgrav , 71 Brandgrav , 72 Hög , 73 Hög , 74 Brandgrav , 75 Brandgrav , 76 Brandgrav , 77 Hög , 78 Brandgrav , 79 Hög , 80 Hög , 81 Hög , 82 Hög , 83 Hög , 84 Brandgrav , 85 Brandgrav , 86 Hög , 87 Brandgrav , 88 Brandgrav , 89 Hög , 90 Brandgrav , 91 Hög , 92 Hög , 93 Brandgrav , 94 Hög , 95 Brandgrav , 96 Brandgrav , 97 Hög , 98 Hög , 99 Brandgrav , 100 Brandgrav , 101 Brandgrav , 102 Brandgrav , 103 Brandgrav , 104 Brandgrav , 105 Hög , 106 Brandgrav , 107 Brandgrav , 108 Brandgrav , 109 Brandgrav , 110 Hög , 111 Brandgrav , 112 Brandgrav , 113 Brandgrav , 114 Hög , 115 Brandgrav , 116 Hög , 117 Brandgrav , 118 Brandgrav , 119 Brandgrav , 120 Brandgrav , 121 Brandgrav , 122 Brandgrav , 123 Brandgrav , 124 Brandgrav , 125 Brandgrav , 126 Brandgrav , 127 Brandgrav , 128 Brandgrav , 129 Brandgrav , 130 Brandgrav , 131 Brandgrav , 132 Brandgrav , 134 Brandgrav , 135 Brandgrav , 136 Brandgrav , 137 Brandgrav , 138 Hög , 141 Brandgrav , 142 Brandgrav , 143 Brandgrav , 144 Brandgrav , 145 Brandgrav , 147 Hög , 148 Brandgrav , 149 Brandgrav , 150 Brandgrav , 151 Brandgrav , 152 Brandgrav , 153 Brandgrav , 154 Brandgrav , 155 Brandgrav , 157 Hög , 158 Hög , 159 Brandgrav , 160 Brandgrav , 161 Brandgrav , 162 Hög , 163 Brandgrav , 164 Brandgrav , 165 Brandgrav , 166 Brandgrav , 167 Brandgrav , 168 Brandgrav , 169 Brandgrav , 170 Brandgrav , 171 Brandgrav , 172 Brandgrav , 173 Brandgrav , 174 Brandgrav , 175 Brandgrav , 176 Hög , 177 Brandgrav , 178 Brandgrav , 179 Brandgrav , 180 Brandgrav , 181 Brandgrav , 182 Brandgrav , 183 Hög , 184 Brandgrav , 186 Brandgrav , 187 Brandgrav , 188 Brandgrav , 189 Brandgrav , 191 Brandgrav , 192 Brandgrav , 193 Brandgrav , 194 Brandgrav , 195 Hög , 196 Brandgrav , 197 Brandgrav , 198 Brandgrav , 199 Brandgrav , 200 Brandgrav , 201 Brandgrav , 203 Brandgrav , 205 Brandgrav , 207 Brandgrav , 208 Brandgrav , 209 Brandgrav , 210 Brandgrav , 211 Brandgrav , 212 Brandgrav , 213 Brandgrav , 214 Brandgrav , 215 Brandgrav , 216 Brandgrav , 217 Brandgrav , 218 Brandgrav , 220 Brandgrav , 221 Brandgrav , 222 Brandgrav , 223 Brandgrav , 226 Brandgrav , 227 Brandgrav , 228 Brandgrav , 229 Brandgrav , 1000 Brandgrav , 1001 Brandgrav , 1002 Brandgrav , 1003 Hög , 1004 Flatmarksgrav , 1005 Brandgrav , 1006 Brandgrav , 1007 Flatmarksgrav , 1008 Flatmarksgrav , 1009 Brandgrav , 1010 Brandgrav , 1011 Flatmarksgrav , 1012 Hög , 1013 Flatmarksgrav , 1014 Flatmarksgrav , 1015 Brandgrav , 1016 Brandgrav , 1017 Brandgrav , 1018 Hög , 1020 Brandgrav , 1021 Hög , 1022 Hög , 1023 Hög , 1024 Hög , 1025 Flatmarksgrav , 1026 Brandgrav , 1027 Brandgrav , 1028 Brandgrav , 1030 Hög , 1031 Flatmarksgrav , 1032 Flatmarksgrav , 1033 Flatmarksgrav , 1034 Flatmarksgrav , 1035 Brandgrav , 1036 Obekant yttre gravskick , 1037 Brandgrav , 1038 Brandgrav , 1040 Brandgrav , 1041 Brandgrav , 1042 Brandgrav , 1043 Hög , 1044 Hög , 1045 Brandgrav , 1046 Brandgrav , 1047 Brandgrav , 1048 Brandgrav , 1049 Hög , 1050 Brandgrav , 1051 Brandgrav , 1052 Brandgrav , 1054 Flatmarksgrav , 1055 Brandgrav , 1057 Markerad grav , 1058 Brandgrav , 1059 Brandgrav , 1060 Hög , 1061 Brandgrav , 1062 Flatmarksgrav , 1063 Flatmarksgrav , 1064 Brandgrav , 1065 Brandgrav , 1067 Flatmarksgrav , 1068 Flatmarksgrav , 1069 Hög , 1070 Brandgrav , 1071 Skelettgrav , 1072 Skelettgrav , 1073 Skelettgrav , 1074 Hög , 1075 Brandgrav , 1076 Hög , 1077 Flatmarksgrav , 1078 Flatmarksgrav , 1079 Flatmarksgrav , 1080 Brandgrav , 1081 Hög , 1082 Flatmarksgrav , 1083 Flatmarksgrav , 1084 Flatmarksgrav , 1085 Flatmarksgrav , 1086 Flatmarksgrav , 1087 Flatmarksgrav , 1088 Flatmarksgrav , 1089 Flatmarksgrav , 1090 Flatmarksgrav , 1091 Flatmarksgrav , 1092 Flatmarksgrav , 1093 Flatmarksgrav , 1094 Flatmarksgrav , 1095 Flatmarksgrav , 1096 Hög , 1097 Flatmarksgrav , 1098 Flatmarksgrav , 1099 Brandgrav , 1100 Brandgrav , 1101 Hög , 1102 Brandgrav , 1103 Brandgrav , 1104 Brandgrav , 1106 Brandgrav , 1107 Brandgrav , 1108 Hög , 1109 Hög , 1125A Obekant yttre gravskick , 1125B Obekant yttre gravskick , 1126 Brandgrav , 1127 Hög , 1128 Brandgrav , 1129 Stensättning , 1130 Obekant yttre gravskick , 1131 Obekant yttre gravskick , 1132 Obekant yttre gravskick , 1133 Obekant yttre gravskick , 1134 Obekant yttre gravskick , 1135 Flatmarksgrav , 1136 Flatmarksgrav , 1137 Grav , 1138 Brandgrav , 1139 Brandgrav , 1140 Brandgrav , 1141 Brandgrav , 1142 Hög , 1143 Brandgrav , 1144 Hög , 1145 Obekant yttre gravskick , 1146 Hög , 1147A Brandgrav , 1148 Hög , 1149 Hög , 1150 Brandgrav , 1151 Flatmarksgrav , 1152 Flatmarksgrav , 1153 Brandgrav , 1154 Stensättning , 1155 Hög , 1156 Hög , 1157 Obekant yttre gravskick , 1158 Brandgrav , 1159 Obekant yttre gravskick , 1160 Flatmarksgrav , 1161 Flatmarksgrav , 1162 Flatmarksgrav , 133 Hög , 139 Brandgrav , 140 Hög , 16 Brandgrav , 185 Hög , 190 Brandgrav , 202 Hög , 204 Stensättning , 206 Hög , 21 Brandgrav , 219 Hög , 224 Hög , 225 Brandgrav , 27 Brandgrav , 34 Hög , 53 Brandgrav , 700 Brandgrav , 701 Brandgrav , 702 Brandgrav , 703 Brandgrav , 704 Hög , 706 Hög , 707 Hög , 708 Hög , 709 Hög , 710 Hög , 711 Hög , 713 Hög , 714 Brandgrav , 715 Hög , 716 Hög , 717 Hög , 718 Hög , 719 Brandgrav , 720 Brandgrav , 721 Hög , 722 Brandgrav , 723 Brandgrav , 724 Hög , 725 Hög , 727 Obekant yttre gravskick , 728 Obekant yttre gravskick , 731 Hög , 732 Brandgrav , 733 Hög , 734 Hög , 735 Hög , 736 Hög , 737 Hög , 738 Hög , 739 Hög , 740 Brandgrav , 741 Brandgrav , 742 Brandgrav , 743 Brandgrav , 744 Brandgrav , 745 Brandgrav , 746 Hög , 748 Brandgrav , 749 Brandgrav , 750 Hög , 751 Brandgrav , 752A Brandgrav , 752B Hög , 753 Brandgrav , 754 Brandgrav , 755 Brandgrav , 756 Hög , 757 Hög , 758 Hög , 759 Hög , 760 Brandgrav , 761 Hög , 763 Brandgrav , 764 Brandgrav , 765 Hög , 766 Obekant yttre gravskick , 767 Hög , 768 Brandgrav , 769 Brandgrav , 770 Hög , 771 Hög , 772 Brandgrav , 774 Hög , 775 Brandgrav , 776 Brandgrav , 777 Hög , 778 Brandgrav , 779 Brandgrav , 780 Brandgrav , 781 Brandgrav , 782 Hög , 783 Brandgrav , 784 Brandgrav , 786 Brandgrav , 787 Brandgrav , 788 Brandgrav , 790 Brandgrav , 791 Flatmarksgrav , 792 Brandgrav , 793 Hög , 794 Hög , 795 Brandgrav , 797 Hög , 798 Hög , 800 Obekant yttre gravskick , 801 Obekant yttre gravskick , 803 Brandgrav , 804 Hög , 806 Brandgrav , 807 Hög , 808 Hög , 809 Brandgrav , 811 Brandgrav , 814 Brandgrav , 817 Brandgrav , 818 Brandgrav , 819 Hög , 820 Brandgrav , 821 Brandgrav , 822 Hög , 823 Hög , 824A Grav , 824B Grav , 825 Obekant yttre gravskick , 828 Hög , 829 Brandgrav , 830 Hög , 831 Hög , 832 Hög , 833 Obekant yttre gravskick , 834 Hög , 835 Hög , 836 Obekant yttre gravskick , 837 Obekant yttre gravskick , 838 Hög , 839 Obekant yttre gravskick , 840 Obekant yttre gravskick , 841 Obekant yttre gravskick , 842 Obekant yttre gravskick , 844 Flatmarksgrav , 845 Hög , 846 Flatmarksgrav , 847 Obekant yttre gravskick , 848 Obekant yttre gravskick , 849 Obekant yttre gravskick , 850 Flatmarksgrav , 852 Flatmarksgrav , 854 Flatmarksgrav , 855 Flatmarksgrav , 856 Hög , 857 Hög , 858 Obekant yttre gravskick , 859 Brandgrav , 860 Flatmarksgrav , 861 Hög , 865 Kistgrav , 866 Brandgrav , 867 Brandgrav , 869 Brandgrav , 871 Flatmarksgrav , 872 Hög , 873 Obekant yttre gravskick , 874 Hög , 875 Brandgrav , 876 Hög , 877 Hög , 878 Brandgrav , 880 Obekant yttre gravskick , 881 Brandgrav , 882 Hög , 883 Obekant yttre gravskick , 884 Flatmarksgrav , 885 Hög , 886 Stensättning , 887 Hög , 888 Hög , 889 Brandgrav , 890 Hög , 892 Brandgrav , 893 Hög , 894 Hög , 895 Hög , 896 Hög , 897 Hög , 898 Flatmarksgrav , 899 Brandgrav , 901 Hög , 902 Brandgrav , 903 Hög , 904 Hög , 905 Hög , 906 Brandgrav , 907 Brandgrav , 908 Brandgrav , 909 Hög , 910 Brandgrav , 911 Brandgrav , 912 Brandgrav , 913 Brandgrav , 914 Brandgrav , 915 Brandgrav , 916 Brandgrav , 917 Brandgrav , 918 Hög , 919 Hög , 920 Hög , 921 Hög , 922 Brandgrav , 923 Brandgrav , 924 Brandgrav , 925 Brandgrav , 926 Brandgrav , 927 Brandgrav , 928 Brandgrav , 929 Brandgrav , 930 Brandgrav , 931 Brandgrav , 932 Hög , 933 Hög , 934 Brandgrav , 935 Brandgrav , 936 Brandgrav , 937 Brandgrav , 938 Brandgrav , 939 Brandgrav , 940 Hög , 941 Hög , 942 Obekant yttre gravskick , 943 Obekant yttre gravskick , 944 Hög , 945 Obekant yttre gravskick , 946 Obekant yttre gravskick , 947 Obekant yttre gravskick , 948 Obekant yttre gravskick , 949 Hög , 950 Flatmarksgrav , 951 Flatmarksgrav , 952 Flatmarksgrav , 953 Flatmarksgrav , 954 Flatmarksgrav , 955 Flatmarksgrav , 956 Hög , 957 Obekant yttre gravskick , 958 Hög , 959 Flatmarksgrav , 960 Flatmarksgrav , 961 Hög , 962 Flatmarksgrav , 963 Flatmarksgrav , 964 Hög , 965 Flatmarksgrav , 966 Obekant yttre gravskick , 967 Flatmarksgrav , 968 Flatmarksgrav , 969 Flatmarksgrav , 970 Flatmarksgrav , 971 Flatmarksgrav , 972 Flatmarksgrav , 973 Hög , 974 Flatmarksgrav , 975 Flatmarksgrav , 976 Flatmarksgrav , 977 Hög , 978 Flatmarksgrav , 979 Hög , 980 Hög , 982 Flatmarksgrav , 983 Flatmarksgrav , 984 Obekant yttre gravskick , 985 Hög , 986 Hög , 987 Hög , 988 Hög , 990 Hög , 992 Brandgrav , 993 Flatmarksgrav , 994 Hög , 995 Brandgrav , 996 Brandgrav , 997 Brandgrav , 998 Brandgrav , 999 Brandgrav , 1105 Grav , 1066 Grav , 826 Brandgrav , 1053 Hög , 146 Hög , 900 Hög , 773 Hög , 712 Hög , 843 Hög , 981 Obekant yttre gravskick , 989 Hög , 991 Hög , 879 Stadsvallen
Referensnummer 137416_U