Upphov: Olsson, Jonathan, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Fältinsamling - Undersökning

Hemlanden

Plats: Birka

Plats
Undersökningsår
1871 – 1895
Undersökare
Fyndtyp
Gravfynd, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer
Delar
Referensnummer
137416_U