Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
1992 – 1993
Fyndtyp
  • Boplatsfynd, Järnålder
  • Boplatsfynd, Medeltid
Typ av undersökning
Slutundersökning
Relaterat förvärvsnummer
Delar
Referensnummer
137322_U