Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Plats
Undersökningsår
1996
Fyndtyp
Boplatsfynd, Järnålder
Relaterat förvärvsnummer
Referensnummer
138326_U