Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Kanna

Förmålsbenämning Kanna
Föremålsnummer III:I:B.b.h.02._HWY
ID‑nummer 07350686-6FC2-44DA-837D-A777FAC4CFCB
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0