Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vattenkannor, 3 st.

KANNOR (vatten-) med lock, Tre stycken kannor med lock av vitt lergods med brun glasyr. Päronformiga. Av vitt lergods, utvändigt med brun glasyr, invändigt med vit. Päronformiga, på oglaserad bottenskiva samt med snås och hänkel. Bottenskivan radiellt räfflad; snås liten, spetsig, med insvängd framkant; hänkel bågformig och flackstavig, med långa platta fästen, upptill på utsidan ett bladliknande utsprång. Mått: H:15,2-16,1; D: 15,8-16,6 cm. Lock: Lågt, svagt kupigt, med inåtfallande sarg och nästan halvsfärisk hjässknopp. H: 3,8; D: 8,9 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kanna
Kategori
  • Övriga köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material Lergods
Föremålsnummer III:I:B.b.h.02._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1938
Titel
KANNOR (vatten-) med lock, tre stycken.
Text
Af hvitt lergods, utvändigt med brun glasyr, invändigt med hvit. Päronformiga, på oglaserad bottenskifva samt med snås och henkel. Bottenskifvan radiellt refflad; snås liten, spetsig, med insvängd framkant; henkel bågformig och flackstafvig, med långa platta fästen, upptill å utsidan ett bladliknande ut-språng. Å bottnens undersida pressadt i massan, å en: å de två andra: å en af de senare dessutom: Höjd: 15.2—16.1 cm.; diameter: 15.8—16.6 cm. Lock: Lågt, svagt kupigt, med inåtfallande sarg och nästan halfsfärisk hjässknopp. Å insidan pressadt i massan: Höjd: 3.8 cm.; diameter: 8.9 cm. Anm. I lockkanten flere flisor urslagna, den ofärgade glasyren krakelerad.