Media

Drabantvärja

Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
Drabantvärja
Föremålsnummer
ID‑nummer
1875105A-5DA3-4FCD-934F-633D9362509F
Alternativt ID
B 4821
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons
Museum
Livrustkammaren