Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Drabantvärja, m: 1693, Vira bruk, Sverige.

Modellenlig. Baktill på insidan av inre parerplåten punsat: "N. 18".

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Drabantvärja
Kategori
Värjor
Material
Stål
Storlek
  • Bredd 141 mm
  • Längd 1126 mm
  • Längd 957 mm (klinga)
  • Bredd 37 mm (klinga)
  • Vikt 1400 g
Teknik
Blånering
Antal
1
Datering
1693

1693 cirka

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
12766_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1895
Litteratur
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 61
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 61
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 61
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 61
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Tjugu stycken Värjor På h. sida: 24 st finnes; Af dessa finnes 2ne st uptagne under Pag. 595. -.-23.732 Rubrik: Kongl. Drabante Konungs Vaktens Mondering Tid. inv. nr.: 732 Sida: 435 Nr. i föreg. inv.: 732
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja, lika med föregående, märkt No 18. Tid. inv. nr.: 1895 Nr. i föreg. inv.: 732
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XII:s
Datum
1855
Text
22 st Wärjor, hvaraf 3 baljor. Rubrik: Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 732 Sida: 32 Nr. i föreg. inv.: 732 Sida i föreg.inv.: 32
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XII:s
Datum
1840
Text
19 st Värjor, hvaraf 2 med baljor. Rubrik: Sablar, Svärd, Värjor och Putschaner Tid. inv. nr.: 732 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 732 Sida i föreg.inv.: 32
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
22 st Wärjor (2 st felas) Tid. inv. nr.: 732 Sida: 108 Nr. i föreg. inv.: 23 Sida i föreg.inv.: 569
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XII:s
Datum
1850
Text
19 Wärjor, hvaraf 2 med baljor. (ändrat till 22) Rubrik: Sablar, Svärd, Wärjor, Scepter och Putschaner Tid. inv. nr.: 732 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 732
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Tiugu twå st Wärjor i marg. Prot. 732. Rubrik: Kongl. Drabante Konungs Vaktens Mond Tid. inv. nr.: 23 Sida: 569