Foto: Toplak, Matthias, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Pincett, Pincett

Förmålsbenämning Pincett, Pincett
Föremålsnummer 609692_HST
ID‑nummer 2CF0EC36-6DD3-4DE0-874A-E700C0782DE5
Fotograf Toplak, Matthias
Fotodatum 2010-03-04
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet