Foto: Myrin, Ola, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Pincett

Sönderfallen pincett med överfångsgjutet antropomorft huvud, bärring av bronstråd sam tvidsittande mineraliserad textil (tuskaft).

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Pincett, Pincett
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Järn, Brons, Textil
Antal 1
Antal fragment 4
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 609692_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 946
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Obekant yttre gravskick: 946
Kontextnamn Bj 946
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881