Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Dolk

fäste dolk - LRK 10857

Förmålsbenämning Dolk
Föremålsnummer 10857_LRK
ID‑nummer 42B5CFB8-3C4D-419D-B554-61B36DD47544
Alternativt ID F 4809
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren