Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Vänsterhandsdolk

Enkelt korsformigt fäste av stål med ornering av påslaget silver. Knapp i form av en upptill och nedtill mjukt stympad kon; nitknapp hög. Parerstänger raka, platta, något vidgade mot ytterändarna. Vid krysset en tvärställd, tämligen liten, oval parerbygel. Orneringen på knappens ut- och insida i form av bladverk inom prickerad, rätvinklig bård, på utsidans mitt en maskaron (otydlig, starkt nött); på utsidan av parerstänger och parerbygel bladrankor, på mitten av den senare en maskaron som på knappens utsida. Kavellindning av tvinnad tunn silvertråd, lindningen mönstrad i rutmönster, rutorna omväxlande blanka och matta. Klinga rak, tvåeggad med markerat utdragen spets och 30 mm lång ricasso. På båda sidor från basen till spetspartiet två tämligen djupa hålkälar, som mellan ricasson och spetspartiet är genombrutna i ett mönster av runda och långsträckta hål. På båda sidor av ricasson inpunsade antikva versaler (texten stympad från krysset).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dolk
Kategori Dolkar och knivar
Storlek Längd 139 mm (klinga), Bredd 20 mm (klinga)
Antal 1
Datering 1580 – 1599, 1575-01-01 – 1600-01-01 (1500-talets slut)
Tillverkningsplats Tyskland
Tillverkare Nippes, Jungen (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Föremålsnummer 10857_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2253