Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Jesu Namns orden, Ordenstecken, Klenod, Tröja, Jacka

Jesu namns ordenstecken

Förmålsbenämning Jesu Namns orden, Ordenstecken, Klenod, Tröja, Jacka
Föremålsnummer 2012_LRK , 31185_LRK
ID‑nummer 44DC7BEA-35F2-4285-9AAB-B868C3C620B4
Alternativt ID T 7591
Nyckelord Ordnar
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesu_namns_ordenstecken_-_Livrustkammaren_-_39168.tif
Museum Livrustkammaren