Upphov: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken, Jesu Namns orden, Sverige, 1655, tillverkat av guldsmeden Gregorius Schick, Stockholm. Jfr nr 5.

Ordenstecken, lika på båda sidor. Vitemaljerat, genombrutet namnchiffer I H S, omgivet av en ring med 16 taffelslipade diamanter. Därutanför tre slutna kronor, en och två. Den övre kronan har i stället för mittbåge en vasakärve av guld med en taffelslipad diamant på mitten och en på vardera sidan. Upptill på kronan en ring besatt med fem diamanter, på kronan i övrigt 17 diamanter. De två andra kronorna likadana med en rombiskt ställd diamant i stället för kors, på vardera kronan 29 diamanter. Mellan kronorna en vasakärve av guld, sammanbunden av band besatt med 3 diamanter. Mellan kronor och kärvar rödemaljerade, åsade solstrålar, varannan rak, varannan böljande, på vardera sidan om den övre kronan sex strålar, i övrigt sju. Ordenstecknet skänktes sannolikt till Boguslaw Radziwill (1620-1669) för att ha räddat kung Karls liv vid slaget vid Warsawa 1656. Två polska hussarer ska, enligt polsk historieskrivning, ha attakerat kungen varpå Radziwil dödade en och kungens livvakter den andre.Tecknet fanns 1913 i familjen Radziwills ägo på slottet Nieswies utanför Minsk (se Cederström). Excerpt ur Hedvig Eleonoras bouppteckning 1715, fotostatkopia HGK, NDt 1999-02-09): sid 25 Noch En annan Modele till samma(?) orden, som Konung Carl Gustaff ärnat uthgifwa effter Hennes Högst Sal. Maij.t egen annotation bestående af 3 Waser och 3 Cronor, inbundit JHS besatt med 220 st Taffelstenar, wärd 1000:-

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
 • Jesu Namns orden
 • Ordenstecken
 • Klenod
Kategori
Ordenstecken
Material
 • Guld
 • Emalj
 • Diamant
Storlek
 • Vikt 497 g
 • Bredd 58 mm
 • Höjd 61 mm
Teknik
 • Ciselering
 • Taffelslipning
Antal
1
Datering
 • 1655-01-01 – 1655-12-31
 • 1655
Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: sädeskärve, vase
 • Dekor: solstrålar
 • Dekor: vasakärve
 • Dekor: krona
 • Dekor: vasakärve
Fysiska egenskaper
 • Färg: Vit
 • Färg: Röd
Föremålsnummer
2012_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 90:1
Litteratur
 • Karl X Gustavs Jesu Namns orden, Cederström, 1937
 • Svenskt Silversmide 1520-1850. Del. 1-4, Svenskt Silversmide, avb. på sida: 514
 • The Eagle and the Three Crowns. Polish-Swedish relations across the Baltic from the 16th to the 18th Centuries, Eagle and Three Crowns, 2002, katalog: III: 9
 • Kunglig prakt i Livrustkammaren, Dahlberg, 1995 (Dahlberg, AnneMarie)
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998
Relaterat föremål