Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Jesu Namns orden, Ordenstecken, Klenod

Jesu namns ordenstecken, 1655.

Förmålsbenämning Jesu Namns orden, Ordenstecken, Klenod
Föremålsnummer 2012_LRK
ID‑nummer CFA9AAC1-8A56-4B9B-B008-D067D3F9F2F1
Alternativt ID DIG 14114
Nyckelord Orden, Ordenstecken, Vase, Föremålsbild, Smycke, Symboler
Fotograf Lernestål, Erik
Fotodatum 2014
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesu_namns_ordenstecken,_1655_-_Livrustkammaren_-_98916.tif
Museum Livrustkammaren