Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Jesu Namns orden, Ordenstecken, Klenod

Förmålsbenämning Jesu Namns orden, Ordenstecken, Klenod
Föremålsnummer 2012_LRK
ID‑nummer 8C03F3F5-5882-4651-8316-90F282F3C84A
Alternativt ID T 5626
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren