Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Spik

Förmålsbenämning Spik
Föremålsnummer 448848_HST
ID‑nummer 64D22006-AF18-48AA-9841-26D02A217775
Fotograf Faith-Ell, Harald
Fotodatum 2010-05-07
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet