Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spik

Spik, omböjd.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Spik
Kategori Hantverk och redskap
Material Järn
Antal 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 448848_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 36
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Röse: 36
Kontextnamn Bj 36
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1875