Arkeologisk, kontext

Bj 36

Yttre beskrivning: Sandmantlat röse, Diameter 4,2 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,6 × 0,3 meter, Yttre gravskick: Röse, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 36 Brandgrav, Grav, Röse
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1B
Referensnummer 36864_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U