Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 36

Yttre beskrivning: Sandmantlat röse, Diameter 4,2 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,6 × 0,3 meter, Yttre gravskick: Röse, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 36 Brandgrav, Grav, Röse
Tidsperiod Vikingatid
Notering Enligt Birka I fanns även en osäker skelettgrav, [unr]: Bj 36
Zon 1B
Referensnummer 36864_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 448843_HST Klinknagel, 448848_HST Spik, 448856_HST Beslag, 448865_HST Kärl