Foto: Faith-Ell, Harald, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Enkelkam, Kam, stödskena, Tandplatta

Förmålsbenämning Enkelkam, Kam, stödskena, Tandplatta
Föremålsnummer 447598_HST
ID‑nummer 66E2AC9E-2A06-4318-8C18-B9994FCE4443
Fotograf Faith-Ell, Harald
Fotodatum 2013-11-19
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet