Foto: Faith-Ell, Harald, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Enkelkam

9 brända kamfragment

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Enkelkam, Kam, stödskena, Tandplatta
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material ben/horn
Antal 1
Antal fragment 9
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 447598_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1058
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 1058
Kontextnamn Bj 1058
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881