Arkeologisk, kontext

Bj 1058

Yttre beskrivning: Diameter 9,9 meter, Höjd 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1058 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1A
Referensnummer 37097_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U