Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1058

Yttre beskrivning: Diameter 9,9 meter, Höjd 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1058 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1058
Zon 1A
Referensnummer 37097_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147374_HST Ben, 147375_HST Ben, 147512_HST Ben, 147538_HST Ben, 147747_HST Ben, 148648_HST Ben, 447568_HST Hacksilver, 447587_HST Enkelkam, 447598_HST Enkelkam, 524834_HST Kärl, 622065_HST Länk, 622066_HST Beslag, 622067_HST Bröd, 622068_HST Bryne, 622069_HST Fragment, 622070_HST Pilspets, 622071_HST Spik, 622072_HST Sköldformat beslag, 622073_HST Föremål, 622074_HST Nit, 623183_HST Ben