Foto: Fernstål, Charlotte, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Bryne

SHM 34000:Bj 1014 bryne Up Adelsö Björkö, Hemlanden

Förmålsbenämning Bryne
Föremålsnummer 622175_HST
ID‑nummer 70D7EDB3-0BB7-433B-9F4E-7C580BCA674C
Fotograf Fernstål, Charlotte
Fotodatum 2013-01-25
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet