Foto: Fernstål, Charlotte, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Bryne

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Bryne
Kategori Hantverk och redskap
Material Sandsten, Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 622175_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 1014
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats
Arkeologisk kontext Flatmarksgrav: 1014
Kontextnamn Bj 1014
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1881