Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1014

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 1 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1014 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1014
Zon 1A
Referensnummer 37058_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 452640_HST Oval spännbuckla, 524978_HST Kärl, 610873_HST Oval spännbuckla, 610874_HST Likarmat spänne, 616386_HST Fragment, 616388_HST Fragment, 616441_HST Fragment, 622173_HST Kistspik, 622174_HST Pincett, 622175_HST Bryne, 622176_HST Kniv, 622177_HST Föremål, 622182_HST Fragment