Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken kommendörskors

Förmålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Föremålsnummer 1542_LRK
ID‑nummer 712466A4-0801-46AD-A405-E99F027F7F64
Alternativt ID B 11844
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ordenstecken_m:_1847_för_militär_kommendör_med_stora_korset_av_S:t_Olavsorden,_Norge_-_Livrustkammaren_-_35716.tif
Museum Livrustkammaren