Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

S:t Olavsorden kommendörskors

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna krönta anglosachsiska O:n av guld. Välvd medaljong täckt med röd, genomsynlig emalj, därpå fäst ett krönt, yxbärande lejon av guld. Vit-blå-vit kantring av emalj. Frånsidans medaljong av samma utseende, men har i stället för lejonet guldtexten: "RET // OG //SANDHED". Över den övre korsarmens spetsar två korslagda svärd med blåemaljerade klingor, spetsarna uppåt. Därbakom ett bladverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en ring med däri fäst spiralformig bandring av guld.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Material Guld, Emalj
Storlek Höjd 82 mm, Bredd 56 mm, Vikt 32 g
Antal 1
Datering 1847 (1847 cirka)
Tillverkningsplats Norge
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Dekor: krönt lejon med S:t Olofs yxa, Signatur/Påskrift: RET OG SANDHED, Signatur/Påskrift: RET OG SANDHED
Föremålsnummer 1542_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:438:d