Föremål

S:t Olavsorden kommendörskors

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna krönta anglosachsiska O:n av guld. Välvd medaljong täckt med röd, genomsynlig emalj, därpå fäst ett krönt, yxbärande lejon av guld. Vit-blå-vit kantring av emalj. Frånsidans medaljong av samma utseende, men har i stället för lejonet guldtexten: "RET // OG //SANDHED". Över den övre korsarmens spetsar två korslagda svärd med blåemaljerade klingor, spetsarna uppåt. Därbakom ett bladverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj, igenom äpplet draget en ring med däri fäst spiralformig bandring av guld.

Storlek
  • 82
  • 56
  • 32
Antal 1
Datering 1847

1847 cirka

Inskription
  • krönt lejon med S:t Olofs yxa
  • RET OG SANDHED
  • RET OG SANDHED
Föremålsnummer 1542_LRK